برای بررسی زندان‌هایی که زندانیان سیاسی ایران در آنها نگهداری می‌شوند‌ اینجا کلیک کنید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد شرح حال و شرایط زندانیان سیاسی ایران، اینجا کلیک کنید.
برای بررسی احکام برخی از سختگیرترین قضات ایران اینجا کلیک کنید.

Iran Prison Atlas

هدف ما حمایت از زندانیان سیاسی از طریق انتشار اطلاعات و پرده برداری از نقض سازمان یافته حقوق آنها در ایران است